Past LIVE 2013

03.09 (sat) PARK SQUARE SENDAI MIYAGI


03.10 (sun) CRESCENDO KICHIJOJI TOKYO06.29 (sat) ell.SIZE NAGOYA AICHI


07.13 (sat) WILDSIDE TOKYO SHINJUKU TOKYO


09.22 (sun) FIRELOOP TENNOUJI OSAKA


09.25 (wed) sunash SHIZUOKA SHIZUOKA

10.05 (sat) CHOP IKEBUKURO TOKYO10.20 (sun) ANIMAL NEST FUJI

11.02 (sat) MESCALIN DRIVE HAMAMATSU


12.21 (sat) TAURUS NAGOYA


Back